Възстановяване и обогатяване на природата

Целта

Желаем тази мрежа да Ви вдъхнови да възстановите природата и да Ви информираме как да го направите. За да постигнем тази цел, ние ще работим с правителствата, които искат Вие да обогатявате природата, а не само да я оставяме сама да се справя. Ние ще помогнем агробизнесът да опазва и да контролира природата. Ще поощрим усилията на доброволците и на селските общности да работят в полза на дивите ресурси. Нашето лого се базира на хартите от Бернската Конвенция за дейности, които поддържат богатствата на природата. Подкрепяме насладата от природата по най-различни способи, защото "което си заслужава, остава".

Нашият подход

Крайпътните ивиции могат даа са богати на диви цветя и насекоми
Крайпътните ивиции могат даа са богати на диви цветя и насекоми

Загубата на природата постепенно напира към нас. С правителствени плащания в подкрепа производството на храни, живите прегради бяха премахнати, за да се уголемят полетата за по-ефективна селскостопанска техника. Земята около стопанските сгради изчезна, защото беше застроена с офиси. Биоциди изчистват дивите растения и насекоми от селскостопанската земя, с крайпътни ивици, пръскани за хигиенизиране или окосявани, за да се подобри видимостта за увеличения трафик.

Търсенето ни е в посока стартиране на проекти, които да възстановят дивите цветя и животните, свързани с тях. Много от тези животни са удоволствие за наблюдение и фотографиране или са полезни за получаването на мед или освобождаване на реколтата от вредители. Основният ни вид е яребицата, не само радост да я видиш, но и предизвикателство при преброяване и лов за храна, при достатъчна численост. Знае се достатъчно много за биологията й, как й влияе модерното земеделие и как намалената й численост да бъде значително увеличена.

Полската яребица някога беше популярен вид, но изчезна в голяма част от Европа, поради промени в облика на земеделието. Ефективните съвременни комбайни не оставят никакви житни семена в стърнищата като храна за яребицата през зимата. Огромни полета, пръскани непрекъснато с хербициди, губят дивите си растения, друг източник на семена през зимата и необходими за здрави запаси от насекоми, храна за пиленцата на яребицата през лятото. Увеличената употреба на инсектициди допълнително намали изобилието на насекоми, изхраващи малките. Други промени в обработваната земя увеличиха броя на редица хищници, ловуващи в малки участъци, подходящи за гнездатаа на яребицата.

Полевите гранични ивици могат да бъдат стопанисвани за диви растения и насекоми-хищници, които регулират числеността на насекомите, хранещи се с реколтата. Както и райони в големи полета и ъглите на полетата,трудно достъпни за големи съъвременни машини, за да се намалят разходите за пръскане при борба с вредителите. Парковете, градините и полевите гранични ивици могат да служат като резеервоари за тези растения и насекоми. Нашето предизвикателство е: можете ли да стопанисвате местните неземеделски зони така, че да върнете дивите растения, пеперудите,, пчелите и дори яребиците?

Чрез едно общност, за много общности

Общността на соколарите е пръсната по целия свят. Соколарите от векове се наслаждават на полската яребица и те първи преди около 50 г. започнаха да възстановяват популациите на хищните птици. Работим с Game and Wildlife Conservation Trust и собствениците на земя в Европа. Ангажирани сме и с редица други организации по опазването на природата, като IUCN. Този сайт е за местните общности и за стопаните на земя за обработване. Вие сте точните хора за възстановяване на природата, така както желаете, защото Вие живееете с нея. Затова този сайт е на Вашия език, за Вашата местна общност и с линкове към сайтове във Вашата страна. Ако желаете да създадете група, която да възстановява дивата природа във вашия район, моля, използвайте линка по-долу, за да се свържете с нас.

В Интернет

Можете да кликнете на лого по-долу, за да научите за организациите, които поддържат Perdixnet.

Ползвайте страница "Свържете се с нас", за да ни уведомите, че се интересувате как да помогнете с превод или създаване на група от общността.

Осъзнайте нашето кредо от шапката на хартите на Бернската Конвенция - разработка от членове на Европейската група за устойчиво развитие.