Predatori trčke

Vrana, lisica, divlja svinja i škanjac (shutterstock.com)
Vrana, lisica, divlja svinja i škanjac (shutterstock.com)

Trčke je vrlo osjetljiva na predatora u svim fazama svog životnog ciklusa. Tijekom sezone parenja jaja koja su bez nadzora lako mogu biti uništena od vrana, štakora, ježeva, kuna i lasica, mačaka i divljih svinja. Jaja i ženke koje ih inkubiraju također mogu biti ugrožene od lisica i jazavaca. Nakon izlijeganja mlade trčke također mogu postati plijen od svih navedenih predatora. Mlade trčke koje su opernatile mogu najčešće biti uništene od lisica, lasica i kuna, ptica grabljivica - jastrebova, kobaca, eja i škanjaca.

Preko 50% gnijezda trčki može biti uništeno od predatora dok se taj postotak svodi na 15% gdje je populacija predatora niska. Godišnje nastaju gubici kod odraslih trčki (isključujući lov) u rasponu od 45-65% zbog utjecaja predatora. Utjecaj predatora kao jednog od glavnih uzroka pada populacije trčke prikazan je eksperimentalno na mnogim područjima istraživanja u Engleskoj. Način da se to spriječi je bilo legalno uklanjanje najčešćih predatora trčki na tom području. Nakon tri godine provođenja redukcije predatora na plohama istraživanja brojnost mladih trčki nakon sezone parenja se povećala 3,5% dok se proljetna gustoća parova povećala za 2,5% uspoređujući je sa populacijom trčki gdje se redukcija predatora nije provodila. U Francuskoj je ekološka studija širokih razmjera pokazala da je proljetna gustoća populacije i općenito gustoća populacije trčki bila negativna na području s velikom brojnošću eja. U Poljskoj je nakon 14 godina istraživanja iskazan pad uspješnosti izvođenja mladih trčki i preživljavanja odraslih trčki najviše zbog uništavanja gnijezda i ženki trčki koje su inkubirale jaja od strane predatora i to posebno lisica.

Izbjegavanje predatora

Jato trčki lako vidljivo na snijegu (© Markus Jenny)
Jato trčki lako vidljivo na snijegu (© Markus Jenny)

Kako bi se zaštitila od predatora trčka se uzda u svoju boju perja, opreznosti (koja se dodatno povećava izvan sezone parenja kada živi u jatima) te dostupnosti vegetacije koja joj služi kao zaklon. Ovo posljednje je poseban problem u područjima koji su pod utjecajem intenzivne poljoprivrede, posebno nakon žetve kada ostaje malo zaklona te na snijegu. Temeljna potreba za gospodarenje trčkom je da se osigura dovoljno zaklona tijekom čitave godine. Zaklon mora biti dovoljno otvoren da ga trčke mogu lako koristiti i kroz njega se lako kretati kako bi bile sigurne od predatora sa tla i iz zraka. Zaklon može biti dio ostavljene vegetacije uz živice, trajne zasade, smišljeno sijane remize (kao što je kelj) ili strništa koja se ostavljaju preko zime. Takva područja trebala bi biti udaljena od pojedinačnih stabala ili šumaraka kako bi se spriječilo privlačenje predatora te da su formirana blizu područja na kojima se trčke hrane.

Gospodariti predatorima

Gdje je populacija predatora mala, njihovo uočavanje može biti užitak za promatrače bez negativnog utjecaja na trčke (osim u ranim fazana obnove populacije trčke kada je svaki gubitak trčki vrlo značajan). Ako se brojnošću predatora upravlja, njihov značaj će ovisiti o cilju obnove fonda trčki. Ako je cilj obnove fonda trčki da se trčke povremeno uočavaju, ili da se lovi mala brojka sokolarenje (s obzirom da se u sokolarenju uspješan dan lova smatra kada se ulovi jedna trčka), tada nije važno koliko će od godišnjeg prirasta trčki biti uhvaćeno od strane predatora. Ako je pak cilj imati dovoljno trčki za lov puškom, te se zbog toga stvara stanište koje će dati dovoljno zaklona za prezimljavanje i trčke se dodatno hrane, tu bi čak i manja količina predatora mogla biti problem. Ako je gustoća predatora vrlo visoka tu čak ni gospodarske mjere koje će poboljšati stanište neće biti dostatne za opstanak trčki te će uklanjanje predatora biti nužno potrebno.

Predatori kojima se smije gospodariti, te dozvoljene metode za njihov lov, ovise od zemlje do zemlje u Europi. Posao da se uklone predatori zahtjeva veliku predanost i vrijeme a iziskuje i novac ako se misli nekoga zaposliti da to čini. Socijalni aspekt gospodarenja predatorima, zaposlenja vezana uz taj posao te korist koju zbog toga imaju druge vrste također je različit od zemlje do zemlje u Europi.

Na web stranici

Vaša nacionalna Perdix stranica dati će vam više informacija kako gospodariti predatorima da se smanji njihov utjecaj na trčku.