Obnova i obogaćivanje prirode

Cilj

Željeli bi da vas ova umreženost inspriria kako bi pomogli u obnovi prirodi i kako to učiniti. Kako bi postigli ovaj cilj ostavrujemo suradnju sa onim vladama koje žele pomoći u očuvanju prirode i koje taj posao ne prepuštaju slučaju. Želimo pomoći poslovima koji koriste zemlju na način da je očuvaju i kontroliraju njezino korištenje. Želimo ohrabriti nastojanja volontera i ljudi koji žele živjeti u skladu s prirodom kako bi doprinijeli zaštiti svih prirodnih resursa. Naš etos je baziran na poglavljima iz Bernske konvencije koja podržavaju aktivnosti za obogaćivanjem prirode. Mi podržavamo uživanje u prirodi na sve moguće načine zbog izreke "što se uloži to i ostaje".

Naš pristup

Rubovi uz ceste mogu biti bogati s livadnim cvijećem i insketima.
Rubovi uz ceste mogu biti bogati s livadnim cvijećem i insketima.

Gubitak prirodnih staništa se događao polako. Kako su vlade plaćale subvencije u svrhu proizvodnje hrane uklanjale su se živice kako bi polja postala što veća a učinak poljoprivredne mehanizacije veći. Neobrađena zemlja oko građevina na farmama je nestajala kako su te građevine postajale uredi. Biocidi su uništili biljke i životinje sa farmi, a obrasli rubovi uz ceste su uklonjeni zbog bolje vidljivosti u prometu.

Mi želimo pomoći u početku pokretanja projekata koji će pridonijeti obnovi različith vrsta livadnog cvijeća koje je nužno za život određenih vrsta životinja. Mnoge od tih vrsta su užitak za promatranje i fotografiranje, ili su korisne u proizvodnji meda. Naša ključna vrsta u projektu je trčka ili poljska jarebica. Razlog tome nije samo zbog toga šte je trčki užitak promatrati nego i zato što predstavlja izazov u gospodarenju te je ujedno i odlična za prehranu ljudi u slučaju ako brojnost populacije dozvoljava da se lovi. Danas se puno toga zna o njenoj biologiji, kako na nju utječe moderna poljoprivreda te kako joj povećati brojnost ondje gdje joj se smanjila.

Trčka je nekoć bila vrlo brojna no nestala je širom Europe zbog promjena u poljoprivredi. Moderna poljoprivredna mehanizacija ne ostavlja dio žitarica na strništima nakon žetve. Velike količine pesticida kojima se tretiraju takva polja uzrokovala su nestanak korovskih vrsta koje bi trebale dati dovoljno sjemena za prehranu trčki tijekom zime dok tijekom ljeta zbog nedostatka istih nema dovoljno kukaca nužnih za život mladih trčki. Dodatno povećano korištenje insekticida uzrokovalo je i pad kukaca nužnih za hranu pilića trčki. Ostale promijene u poljoprivredi su također pomogle da se poveća pritisak predatora koji su orijentirani na mala područja koja su još pogodna za život trčki.

Rubovima oranica može se gospodariti na način da pružaju životni prostor predatorskim vrstama kukaca koje se hrane vrstama kukaca koje uništavaju usjeve te na taj način smanjiti troškove za nabavku sredstava za tretiranje takvih štetenih vrsta. Parkovi, vrtovi i obrasli rubovi uz prometnice također mogu poslužiti kao životni prostor za takve potrebne vrste kukaca. Naš pitanje je da li i vi možete osobno gospodariti takvim neobrađenim područjima kako bi vratili različite vrste livadnog cvijeća, leptire, pčele i trčke?

Za jednog zajednica, za mnoge zajednice

Zajednica sokolara je raširena širom Svijeta. Sokolari su uživali u lovu na trčke kroz stoljeća ali su započeli i s obnovom populacije pojedinih vrsta ptica grabljivica pred više od pedeset godina. MI radimo zajedno s Game and Wildlife Conservation Trust te vlasnicima privatnog zemljišta širom Europe. Također smo povezani sa stotinama drugih zaštitarskih organizacija koje predstavlja International Union for Conservation of Nature (IUCN). Cilj zašto smo stvorili ovu stranicu je da ona pomogne lokalnoj zajednici i onima koji upravljaju zemljištem. Zbog toga ova stranica treba biti na vašem jeziku za vašu lokalnu zajednicu povezana s drugim sličnim stranicama u tvojoj zemlji. Ako želite stvoriti grupu koja bi obnavljala divljač i stanište na tvom području koristiti link ispod kako bi stvorili kontakt.

Na web stranici

Također možeš kliknuti na prikazane logotipe ispod i saznati više o organizacijama koje podržavaju Perdixnet

Koristite Kontaktirajte nas stranicu kako bi nam dali do znanja ako ste zainteresirani za pomoć pri prijevodu ili formiranju zajedničke grupe.

Shvatite da je naš etos iz poglavlja Bernske konvencije razvijen od European Sustainable Use Group.