Plėšikamimas kurapkų atžvilgiu

Varna, lapė,šernas ir suopis (shutterstock.com).
Varna, lapė,šernas ir suopis (shutterstock.com).

Kurapkos yra jautrios plėšrūnams įvairiais gyvenimo periodais. Perėjimo metu kiaušiniai iš menkai apsaugotų lizdų gali būti pagriebti varninių paukščių, žiurkių, ežių, kiauninių, katinų ir šernų. Tiek kiaušiniai, tiek perinčios patelės gali tapti lapių ir barsukų grobiu. Maži jaunikliai taip pat gali tapti minėtų plėšrūnų grobiu. Dar neskraidantys ar silpnai skraidantys jaunikliai gali tapti lapių, kiauninių, lingių ir suopių grobiu.

Yra nustatyta, kad apie 50% kurapkų lizdų sunaikina plėšrūnai, tačiau apie 15% yra dėčių žuvimas, kai plėšrūnų tankumas yra mažas. Taip pat yra nustatyta, kad kiekvienais metais apie 45-65% suaugusių paukščių žūsta (neįskaitant mežiokles) nuo plėšrūnų. Plėšrūnų buvimas yra svarbus faktorius, reguliuojantis kurapkų gausumą. Tai buvo eksperimentiškai nustatyta Anglijoje. Šiame eksperimente buvo legaliai pašalinti patencialūs plėšrūnai. Buvo nustatyta, kad pašalinus plėšrūnus triejų metų laikotarpyje kurapkų po perėjimo laikotarpio skaitlingumas išaugo 3,5 karto, o pavasario perėjimo laikotaryje 2,5 karto. Prancūzijoje buvo atlikti plataus masto ekologiniai moksliniai tyrimai ir buvo įrodyta, kad pavasarį kurapkų gausumas ir populiacijos augimas negatyviai koreliuoja su lingių gausumu. 14 metų tyrimai Lenkijoje parodė, kad perėjimo sėkmė, lizdų kiekis ir suaugusių paukščių išgyvenimas daugiausiai priklauso nuo plėšrūnų, ypač lapių gausumo.

Išvengiant plėšikavimo

Kurapkų pulkeliai yra lengvai pastebimi sniege (© Markus Jenny).
Kurapkų pulkeliai yra lengvai pastebimi sniege (© Markus Jenny).

Siekiant apsisaugoti nuo plėšrūnų, kurapka pasinaudoja margomis plunksnomis, savo budrumu (o ne perėjimo metu laikymasi grupėmis), taip pat pasinaudojant augaline danga. Tačiau problema atsiranda intensyviai tvarkomame žemės ūkio kraštovaizdyje, kuriame žolinė augalija yra pašalinama, taip pat esant sniego dangai. Dėl to svarbiausias reikalavimas dėl kurapkų populiacijų valdymo yra tinkamos augalinės dangos išlaikymas per visus metus. Tačiau augalinė danga turi būti tokia, kad kurapkos galėtų laisvai judėti, bet taip pat apsaugotų nuo žemėje ir ore esančių plėšrūnų. Tokia augalija galėtų būti prie medžių joustų, taip pat nešienaujamos juostos, taip pat žiemą įrengiant iš spygliuočių medžių šakų slėptuves. Tačiau tokios slepiamos vietos turi būti toliau nuo medžių ar giraičių, nes tai traukia plėšrūnus, be to, toliau nuo kurapkų maitinimosi vietų.

Plėšrūnų reguliavimas

Tais atvejais, kai plėšrūnų tankumas yra nedidelis, slėptuvių demonstravimas suteikia pasitenkinimą daugeliui žmonių ir nesudaro pavojaus kurapkoms. Ypač yra svarbu slėptuves daryti atokiau kurapkų pirminėse atkūrimo stadijose, kai bet koks jų žūvimas turės didelį poveikį. Tais atvejais, kai kurapkų gausumas yra vidutinis, tai priklausys nuo atkūrimo tikslų. Jeigu yra siekiama kurapkas pamatyti tik atsitiktinai, tai yra vienas aspektas, o jeigu norėsime sakalais sumedžioti kiek tai kurapkų, tai kitas aspektas (sėkmingą dieną galima sumedžioti tik vieną kurapką). Tai nėra taip svarbu, kai jauniklių skaičius yra didesnis ir perteklius pamaitina plėšrūnus. Tais atvejais, kai turime pakankamai sumedžiojimui, bet buveinių išlaikymas ir maitinimas žiemos metu skirtas medžiojimui, tai gali būti problematiška ir esant vidutiniam plėšrūnų skaitlingumui. Tačiau kai plėšrūnų yra gausu, vien buveinių tvarkymas nebus pakankama apsaugos priemonė, todėl turės būti atliekamas plėšrūnų pašalinimas.

Tų plėšrūnų, kurių skaitlingumą galima reguliuoti leistinais metodais, jie yra skirtingi atskirose Europos šalyse. Atskirų plėšrūnų individų pašalinimas yra svarbiausias įsipareigojimas, bet tai priklauso nuo įtrauktų žmonių ir lėšų kiekio. Socialiniai plėšrūnų šalinimo aspektai yra svarbus, bet tai daro teigiamą poveikį kitoms rūšims, bet tai irgi yra skirting atskirose šalyse.

Internetiniame tinklalapyje

Jūsų nacionalinis Perdix puslapis parodys informaciją apie plėšikavimų valdymą ir poveikio kurapkoms sumažinimą.