Gamtos restauravimas ir praturtinimas

Tikslas

Mes norėtume šio tinklalapio pagalba jus įkvėpti restauruoti gamta ir suteikti žinių kaip tai padaryti. Kad pasiekti šį tikslą, mes bendradarbiausime su vyriausybinėmis institucijomis, kurios nori saugoti gamtą ir paprasčiausiai nelikti vieniems. Mes taip pat padėsime žemėnaudos verslininkams, kurie siekia išsaugoti ir kontroliuoti gamtą. Mes remsime savanorių pastangas gamtinių išteklių naudojime. Mūsų moraliniai įsitikinimai yra pagrįsti Berno konvencijos nuostatomis, kurios palaiko gamtos turtingumą. Mes didžiuojamės gamtinėmis vertybėmis daugeliais atvejais, nes "kas moka, tas išlieka".

Mūsų požiūris

Kelių pakraščiai gali būti turtingi žydinčiais augalais ir vabzdžiais.
Kelių pakraščiai gali būti turtingi žydinčiais augalais ir vabzdžiais.

Žmonių gamtos naikinimas vyksta pamažu. Taikant kompensacines išmokas tikslu padidinti žemės ūkio produkciją yra medžių juostos yra sunaikinamos, kad dirbami plotai būtų didesni ir tinkamesnis žemės ūkio technikai. Sumažėja neišdirbtų žemių žemės ūkio valdose ir pastatų aplinka primena biurų. Biocidai ūkiuose sunaikina laukinius augalus ir vabzdžius. Pakelių medžių juostos naikinamos, kad sudarytų geresnes matomomo sąlygas.

Mes siekiame padėti projektams, kurie skirti laukinių gėlių ir gyvūnų atkūrimui. Dauguma tokių gyvūnų yra malonu stebėti ir fotografuoti, jie neša medų arba apsaugo kultūrinius augalus nuo kenkėjų. Mūsų geriausias pavyzdys yra pilkoji kurapka. Šį paukštį yra ne tik malonu stebėti, bet yra ir tinkamas apsaugos ir tvarkymo objektas. Be to, yra pakankamai duomenų apie kurapkos biologiją, žemės ūkio poveikį šiam paukščiui bei kaip atstatyti jų gausumą.

Kurapka buvo įprastas paukštis Europoje, bet skaitlingumas pradėjo mažėti pasikeitus ūkininkavimo būdams. Efektyviai ūkininkaujant nepaliekama ražienose javų grūdų, kas yra maistas žiemą. Didžiuliai laukai yra purškiami herbicidais, dėl to yra sunaikinami augantys laukiniai augalai, kurių sėklos yra žiemos maistas. Taip pat yra sunaikinami vabzdžiai, kurie yra kurapkų jauniklių maistas vasara. Taip pat padidėjus naudojimas insekticidų išnaikina vabzdžius, kurie yra jauniklių maistas. Kiti ūkių pokyčiai padidina plėšrūnų skaitlingumą, kurie savo medžioklės plotais naudoja kurapkų perėjimo buveines.

Laukų pakraščiai gali būti tvarkomi tikslu sudaryti palankias sąlygas laukiniams augalams, plėšriesiems vabzdžiams, kurie minta grūdais mintančiais vabzdžiais. Tokie nenaudojimi pakraščiai nėra purškiami pesticidais ir sumažina tokias išlaidas. Parkai, sodai ir kelių žaliosios juostos taip pat yra augalų ir vabzdžių prieglobsčio vietos. Taigi, tai yra privalumas, nes suteikia galimybę augti laukinėms gėlėms, apsigyventi drugiams, bitėms ar net kurapkoms.

Viena bendruomenė talkina kelioms bendruomenėms

Sakalų veisimo entuziastų yra visame pasaulyje. Sakalininkai mėgsta medžioti kurapkas nuo senų laikų. Reikia pažymėti, kad plėšriųjų paukščių veisimas ir išleidimas į laisvę buvo pradėtas prieš maždaug prieš 50 metų. Mes bendradarbiaujame su Medžiojamosios faunos ir gyvūnijos apsaugos fondu (GWCT) ir žemių savininkais iš visos Europos. Mes taip pat bendraujame Tarptautinės gamtos apsaugos sąjungos (IUCN) vardu su šimtais asmenų iš įvairių gamtosaugos organizacijų. Kurapkų atkūrimo vietovė yra demonstruojama vietinėms bendruomenėms ir žemės savininkams. Jūs esate tinkami žmonės restauruoti gamtą, nes jūs gyvenate toje vietovėje. Dėl to vietovės pavadinimas turi būti jūsų kalba, ji skirta vietiniai bendruomenei ir siejama su sava šalimi. Jeigu jūs norėsite atkurti laukinę gyvūniją, pasinaudokite žemiau esančia nuoroda.

Internetiniame tinklalapyje

Jus taip pat galite spustelti žemiau esantį logo ir sužinoti apie Perdixnet remiančias organizacijas.

Naudokite Contact Us puslapį, kuris leis mums sužinoti jūsų interesus dėl įvertinimo arba steigiant bendruomenių grupę.

Suprasite mūsų požiūrį į Berno konvencijos skyrių, kurį parengė Europos darnaus naudojimo grupė.