Herstel van de rijkdom van de natuur

Het Doel

Wij willen via dit netwerk u inspiratie geven voor natuurherstel in uw eigen omgeving en u vertellen hoe u dit zou kunnen doen. Om het doel natuurherstel in onze nabije omgeving te bereiken, werken we samen met overheden die ook daaraan willen werken in de context van ons eigen landschap. We helpen op deze manier grondgebonden bedrijven die ernaar streven natuur te behouden en te beheren. We willen vrijwillige inzet en het gebruik van natuurgericht beheer stimuleren die natuurlijke populaties en levensgemeenschappen bevorderen. Onze eigen drijfveren zijn gebaseerd op de principes van het Verdrag van Bern, gericht op het bevorderen van de natuurlijke rijkdommen Wij willen op zoveel mogelijk manieren genieten en laten genieten van de natuur, want, "wat zich uitbetaalt, blijft".

Onze benadering

Wegbermen kunnen rijk zijn aan wilde bloemen en insecten
Wegbermen kunnen rijk zijn aan wilde bloemen en insecten

Het achteruitgang van de natuur is geleidelijk gegaan. Met subsidies van de overheid voor voedselproductie werden hagen verwijderd om de velden grotere te maken en efficiëntere machines te te gebruiken. Onbeheerd land rond bedrijfsgebouwen ging verloren omdat hier bedrijfskantoren werden geplaatst. Met biociden werden wilde planten en insecten van de landbouwgrond verdreven, werden wegbermen gespoten om deze vrij te maken van onkruid en het zicht voor auto's te verbeteren voor het toenemende verkeer.

Wij willen graag het opstarten begeleiden van projecten voor herstel van populaties wilde bloemen en de dieren die van ze afhankelijk zijn. Veel van deze dieren zijn een genot om naar te kijken en te fotograferen, of ze zijn nuttig door het maken van honing of voor biologische gewasbescherming. Ons vlaggenschip soort is de Patrijs, want dit is niet alleen een vogel, die een genot is om te zien, maar ook een uitdaging om in het beheer op te nemen en in sommige landen om eventueel te bejagen. Doordat de soort op de Rode Lijst staat en de patrijzenpopulatie in Nederland niet stabiel is werd de soort uiteindelijk helemaal van de lijst met bejaagbaar wild geschrapt. Ondanks dat de patrijs in Vlaanderen een Rode Lijstsoort is, is deze daar bejaagbaar van 15 september tot en met 15 november. Dit is echter alleen toegelaten in erkende wildbeheereenheden en alleen indien de patrijzenbestand in een bepaald jachtterrein gunstig is. Voor het beheer van de soort is er is veel bekend over de biologie, hoe de soort wordt beïnvloed door de moderne landbouw en hoe de achteruitgang van de soort gestopt zou kunnen worden.

De patrijs was ooit een algemene vogel, maar is verdwenen in een groot deel van Europa als gevolg van veranderingen in de landbouw. Efficiënte en moderne oogstmachines laten geen graanzaad achter op stoppels als de wintervoedsel. Enorme velden herhaaldelijk bespoten met herbiciden verliezen hun wilde planten, die een ander zaadbron in de winter zijn en die essentieel zijn voor gezonde insectenpopulaties , die de patrijs nodig heeft om haar kuikens te voeden in de zomer. Toenemend gebruik van insecticiden verlaagt verder het bestand aan insecten als voedsel voor de kuikens. Andere veranderingen in het boerenland zorgde voor grotere aantallen roofdieren die jagen in de kleiner wordende gebieden die geschikt zijn voor de patrijs om te nestelen.

Akkerranden kunnen gericht worden beheerd voor wilde planten en roofinsecten, die gewasetende insecten bejagen. Dit geldt ook voor moeilijk met grote machines bereikbare delen van grote velden of overhoekjes waarmee ook de kosten van chemische bestrijding kan worden verminderd. Ook parken, tuinen en wegbermen kunnen functioneren als reservoir voor deze planten en insecten. Aan ons is de uitdaging is om door een goed beheer en inrichting van de lokale niet-agrarische beheerde gebiedende wilde bloemen, vlinders, bijen en zelfs patrijzen terug te brengen.

Door één gemeenschap, voor vele gemeenschappen

De gemeenschap van valkeniers is wereldwijd verspreid. Valkeniers hebben de patrijs eeuwenlang hogelijk gewaardeerd en zijn zo'n vijftig jaar geleden begonnen met pionierswerk in het herstellen van de populaties van roofvogels (na 'Silent Spring'). We werken samen met Britse Game and Wildlife Conservation Trust en grondeigenaren in heel Europa. We zijn ook evenals honderden andere natuurbeschermingsorganisaties, vertegenwoordigd door de International Union for the Conservation of Nature (IUCN). We hebben deze site ontwikkeld voor lokale gemeenschappen en terreinbeheerders. U bent de degene die de natuur die u wenst te herstellen, want het is deel van je leven. Daarom is deze site er ook in uw taal, voor uw lokale gemeenschap en met links naar sites in uw land. Als u graag een groep wilt opstarten om populaties wilde planten en dieren te herstellen in uw regio, dan kunt u gebruik maken van onderstaande link om met ons in contact te komen.

op het internet

U kunt ook klikken op de logo's onderaan de pagina om meer te weten te komen over de organisaties die Perdixnet steunen.

Gebruik de contactpagina om ons te laten weten dat u geïnteresseerd bent om mee te helpen met vertalen of een nieuwe groep te vormen.

Begrijp ons onze principes in de geest van het Verdrag van Bern die werden ontwikkeld door leden van de Europese Duurzaam Gebruik Groep (IUCN Sustainable Use Group)