Restytucja oraz wzbogacanie środowiska naturalnego

Cel

Chcielibyśmy aby ta strona zainspirowała Cię do przywracania naturalnego środowiska oraz informowała jak to zrobić. Aby realizować ten cel będziemy współpracować z instytucjami rządowymi, które będą chciały aktywnie poprawić stan środowiska naturalnego, a nie tylko biernie obserwować jego przemiany. Pomożemy właściwie gospodarować gruntami, tak aby oszczędzać zasoby naturalne. Zachęcamy do działania wolontariuszy oraz promujemy źródła utrzymania bazujące na korzystaniu z dzikich zasobów przyrody które przynoszą korzyść zasobom naturalnym. Nasz etos opiera się na Konwencji Berneńskiej, dla działań, które wzbogacają przyrodę. Wolimy korzystać z natury na tyle sposobów na ile jest to możliwie, ponieważ „co się opłaca, pozostaje”

Nasze podejście

Skraje dróg potrafią obfitować w dzikie kwiaty i owady.
Skraje dróg potrafią obfitować w dzikie kwiaty i owady.

Nie zwracaliśmy uwagi na postępującą degradację przyrody. Dotacje rządowe na rzecz przemysłu spożywczego spowodowały usunięcie miedz i innych miejsc z dziką roślinnością, celem powiększenia pól uprawnych i zwiększenia wydajności maszyn rolniczych. Nieużytki przy wsiach zostały pokryte zabudową” zagospodarowane. Biocydy wyniszczyły dziką roślinność i owady w uprawach rolnych, natomiast pobocza dróg są koszone lub traktowane środkami chemicznymi by zwiększyć widoczność dla wzrastającego ruchu drogowego.

Staramy się doradzać projektom odnawiania populacji dzikich gatunków roślin i zwierząt wymagających wsparcia na ich wczesnym etapie. Wiele z tych zwierząt z przyjemnością obserwuje się i fotografuje, są też użyteczne np. przy produkcji miodu czy likwidacji szkodników atakujących plony. Naszym flagowym gatunkiem jest kuropatwa zwyczajna, gdyż nie tylko cieszy oko, ale również jest wyzwaniem przy monitoringu liczebności i można na nią polować, jeśli jej liczebność jest dostatecznie duża. Wiadomo także dużo o jej biologii, jaki wpływ ma na nią nowoczesne rolnictwo oraz jak odwrócić spadki jej liczebności.

Kuropatwa zwyczajna była bardzo liczna w Europie, lecz na skutek zmian w rolnictwie jej populacja w dużej części zanikła. Wydajne, nowoczesne kombajny nie pozostawiają żadnych nasion na polach, które byłyby pożywieniem na zimę. Wielkie pola wielokrotnie spryskiwane są herbicydami co skutkuje eliminacją dzikiej roślinności, która jest kolejnym zasobem nasion zimą i są niezastąpione dla owadów, którymi to pisklęta żywią się latem. Zwiększone użycie insektycydów jeszcze bardziej zmniejsza zasoby owadów dla młodych kuropatw. Zmiany na polach doprowadziły także do zwiększenia liczby drapieżników polujących na coraz mniejszych powierzchniach odpowiednich dla gniazdowania kuropatw.

Tymczasem obrzeża pól mogą być zagospodarowane jako miejsca dla dzikiej roślinności i owadożernych drapieżników, które kontrolują ilość insektów niszczących uprawy. Podobną rolę mogą pełnić fragmenty dużych pól lub w rogach z trudnym dostępem dla nowoczesnych maszyn, w celu zmniejszenia kosztów oprysków. Parki, ogrody i pobocza dróg również mogą służyć jako rezerwuary dla tych roślin i owadów. Więc nasze wyzwanie brzmi: czy możesz tak dostosować tereny nie zajęte przez rolnictwo, nieużytkowane odłogi i nieużytki, by przywrócić polne kwiaty, motyle, pszczoły, a nawet kuropatwy?

Przez jedną społeczność, dla wielu innych

Społeczność sokolników jest ogólnoświatowa. Przez wieki sokolnicy cieszyli się kuropatwą zwyczajną, byli pionierami ochrony ptaków drapieżnych i ich przywracania naturze około pięćdziesiąt lat temu. Współpracujemy z Game and Wildlife Conservation Trust i z właścicielami ziemi w Europie, oraz angażujemy setki innych organizacji zajmujących się ochroną przyrody reprezentowanych przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody (IUCN). Stworzyliśmy tę stronę dla lokalnych społeczności, w tym kół łowieckich oraz zarządców gruntów. Jesteście odpowiednimi ludźmi by pomóc przywrócić naturę jaką pożądacie, ponieważ to Wy z nią żyjecie. W związku z tym ta strona powinna być w waszym ojczystym języku, dla waszych społeczności lokalnych i z odnośnikami do stron w waszym kraju. Jeżeli byś chciał założyć grupę przywracającą dziką naturę na twoim terenie, proszę użyj poniższego linku, żeby się z nami skontaktować.

W sieci

Możesz także kliknąć w loga poniżej aby dowiedzieć się o organizacjach wspierających Perdixnet

Użyj zakładki „Skontaktuj się z nami/Kontakt” jeśli byłbyś zainteresowany pomocą w tłumaczeniu strony lub utworzeniu grupy

Zrozum ideę jaka przyświecała członkom Grupy Roboczej Zrównoważonego Korzystania (European Sustainable Use Group) tworzącym rozdziały Konwencji Berneńskiej