Відновлення

Популяції рослин і тварин складаються з особин, які розмножуються і вмирають. Здорова популяція має достатньо особин для розмноження, щоб замістити страти після загибелі та розселення молодняка. Якщо вони здатні розмножуватися швидко, подібно до тварин і рослин, які щороку продукують багато насіння та яєць, популяція швидко зростає,за умови сприятливого забезпечення їжею упродовж року. Вони також можуть значну врожайність для людини чи хижаків або зазнавати втрат молодняка при несприятливій погоді.

Проте землі, якими людина управляє задля отримання продовольства чи для відпочинку мимоволі стають непридатними для забезпечення їжею в певні періоди року або дуже сприятливими для полювання хижаків. Ділянки землі. які залишаються придатними, забезпечують незначну кількість особин, здатних колонізувати інші ділянки, що тимчасово зазнають втрат від хижаків, через погоду чи забруднення. Брак коридорів між ділянками можу зупинити розселення. У разі зникнення популяції на таких великих територіях, її відновлення потребує участі людини.

Висівання рослин чи випускання тварин для поповнення зменшених природних запасів або на території, де вони зустрічалися раніше (ре-інтродукція) мають, зрештою, стати популярним природоохоронним методом, значення якого зростає, для відновлення видів, чисельність яких зменшується, чи які зникли в певній місцевості. Ці методи особливо ефективні для видів, які швидко розмножуються, якщо менеджмент території підлаштований під них. Проте, відновлення потребує уважного планування, щоб мінімізувати ризики і витратити час з найбільшою користю та найменшою школою для довкілля.

Мінімізація ризику

Куріпки добре почуваються на ділянках, засіяних злаковими, є покрив і дикорослі квіткові, які забезпечують пташенят комахами для харчування. Підвищення для хижих птахів є небажаними (© V Šegrt)
Куріпки добре почуваються на ділянках, засіяних злаковими, є покрив і дикорослі квіткові, які забезпечують пташенят комахами для харчування. Підвищення для хижих птахів є небажаними (© V Šegrt)

Час, гроші і хороші наміри можна використати на спроби відновити види на території, яка не відповідає початковим потребам. Рослини і тварини потребують підтримки, включно з харчуванням, захистом від поганої погоди (субстрат, схованка) та убезпеченням від інших організмів (захворювань і хижаків). Ці підтримувальні умови взаємопов'язані. Тобто, рослини потребують ґрунтів як безпечного субстрату з відповідними поживними речовинами, хоча поживні речовини можуть постачатися штучно, принаймні до тих пір, коки вони не почнуть вироблятися. Тварини можуть потребувати оселищ з рослинною їжею та схованками від хижаків, хоча може бути потрібний і менеджмент хижаків, особливо на ранніх стадіях відновлення. Чи можете ви підтримувати зусилля, необхідні для належного менеджменту?

Індивіди мають бути здоровими і підходити генетично (© Markus Jenny)
Індивіди мають бути здоровими і підходити генетично (© Markus Jenny)
 
 
 

Шкода від ре-інтродукції може настати, якщо для цього використовуються рослини і тварини з непридатною генетикою або захворюваннями; це створює ризики ушкодження наявних на цій території рослин і тварин. Якщо з тих пір, як ті чи ті види зникли, умови середовища змінилися, ре-інтродуковані види можуть швидко перетворитися на шкідників. Потрібно також піклуватися про гарантії, що донорські запаси того чи того виду не зазнали шкоди, коли відбиралися особини для проекту з відновлення. Якщо запаси для ре-інтродукції отримані шляхом вдалого розведення для збільшення чисельності, слід гарантувати, що відновлення мимовільно, випадково не занесе збудників захворювань і не зменшить генетичне різноманіття.

Керівні принципи IUCN

Через те, що спроби навести порядок можуть насправді перетворитися на хаос, то низка "Керівництв для ре-інтродукції та інших транслокацій з метою збереження природи", розроблена Міжнародною спілкою з охорони природи (IUCN) в 1995 році, була переглянута в 2013 році. Оскільки ці керівництва доволі складні і наявні не на всіх мовах, було підготовлено спрощене "дерево" ухвалення рішень. Це було конкретно зроблено з метою допомогти громадам відновити рослини і тварини, перемістивши їх на відносно невелику відстань.

Тепер самий час прочитати сторінку про відновлювані оселища. Після цього ви будете готові відвідати інші посилання, надані вам нижче.

В Інтернеті

Ця сторінка вадлива, якщо ви бажаєте взятися за відновлення сірої куріпки, або подивитися, як можна відновити оселища дикорослих квіткових і комах (особливо бджіл і метеликів) у вашому саду, на фермі чи в громаді загалом.

Якщо, прочитавши сторінку про відновлення оселищ, ви відчули, що можете взятися за відновлення будь-яких інших оселищ, ви через "Локальне природоохоронне переміщення" (Local Conservation Translocation) можете відвідати два посилання, що наведені нижче.

Успіх відновлення будь-якого виду через випускання в природу -- це серйозна справа. Всяка програма з ре-інтродукції, поповнення запасів чи випускання в природу сірої куріпки має керуватися документами включно з:

Зусилля з відновлення популяції сірої куріпки дуже трудомісткі. тривалі і потребують вкладанні коштів з незначною гарантією успіху, якщо не будуть дотримуватися всі умови керівництва.