O projektu

Původ projektu

Kliknutí na obrázek umožní rozšířený pohled na stránku s 23 jazyky (použijte ← k návratu na stránku)
Kliknutí na obrázek umožní rozšířený pohled na stránku s 23 jazyky (použijte ← k návratu na stránku)

Již dvacet let skupiny odborníků z Mezinárodní Unie pro Ochranu Přírody (IUCN) spolupracují s dalšími organizacemi na ochraně přírody, která přesahuje ochranu druhů a vybraných území. Zpráva pro Radu Evropy z r. 2002 vedla ke dvěma projektům vypracovaným pro Evropskou Komisi. První z nich přiměl myslivce, sportovní rybáře, houbaře a sběrače lesních produktů, aby dali dohromady své znalosti a ukázali, že hodnota produkce z přírodních zdrojů je stejně velká jako granty Společné zemědělské politiky.

Druhý projekt ukázal jaký význam mají pro ochranu přírody místní spolky, zemědělci, lesníci a ostatní uživatelé krajiny, a pomohl přesvědčit Evropskou Komisi k vyhlášení obnovy přírody jako důležitého cíle k r. 2020. Uvedení první webové stránky, která ve 23 jazycích ukázala, jak početné množství činností lze na venkově podporovat (viz odkaz dole), přivedlo IUCN ke spolupráci s Game and Wildlife Conservation Trust ve Velké Británii a s rostoucí iniciativou pro zachování divočiny Evropské organizace majitelů půdy (European Landowners Organisation - ELO).

Naše zdůvodnění

Sokolníci obnovili populaci sokolů stěhovavých hnízdících na stromech
Sokolníci obnovili populaci sokolů stěhovavých hnízdících na stromech

Další skupina, která již mnoho let spolupracuje s IUCN je Mezinárodní organizace pro sokolnictví a ochranu dravých ptáků (IAF). Sokolníci první zahájili záchranné programy v sedmdesátých letech minulého století, kdy dravci byli ohroženi pesticidy. IAF demonstruje kulturní a ochranářský přínos sokolnictví, aby získala uznání UNESCO, členové IAF v 80 zemích světa tvoří největší světovou síť klubů, které se těší ze zvěře jako trvale udržitelného zdroje.

IAF a IUCN také spolupracují s BirdLife International (jejím členem je i Česká společnost ornitologická) a s Úmluvou o ochraně migrujících druhů (CMS) na mnohojazyčném portálu pro místní obyvatelstvo v Asii k ochraně rarohů. Tato práce vzbuzuje myšlenku "A což také stránky rozšiřující informace o obnově přírodního bohatství v Evropě? Mohly by pomoci místním komunitám v Evropě angažovat se na zlepšení jejich místního životního prostředí a službách, které příroda poskytuje?" Uvidíme!

Pomozte nám!

Hovořte o těchto stránkách, které jsou určeny každému, kdo si přeje vidět nikoliv pouze koroptev polní, ale také luční květiny, motýly, včely a mnohé další živé tvory, kteří se vyskytují tam, kde žijí koroptve. K obnově bohatství přírody v celé Evropě bude potřeba, aby se každý z nás zapojil do údržby a obnovy mezí, okrajů cest, parků i zahrad, které mohou prospět těmto živočichům.

Je to proveditelné!

Sčítání koroptvích párů v l. 2004-2010 (šedá) v oblasti určené pro ochranu koroptví (kroužky) a pro srovnání v kontrolní oblasti (trojúhelníky).
Sčítání koroptvích párů v l. 2004-2010 (šedá) v oblasti určené pro ochranu koroptví (kroužky) a pro srovnání v kontrolní oblasti (trojúhelníky).
 

Diagram ukazuje obnovu populace divokých koroptví polních na velkostatku v Sussexu, řízenou na základě výzkumu GWCT. Dlouhotrvající úbytek v oblasti byl zcela obrácen, zatímco ve srovnatelných územích v blízkosti zůstal počet nízký.

 

Chcete-li vědět více o tom, co je třeba udělat, podívejte se, prosím, na následující stránky, které se týkají úpravy prostředí a které mají vliv na koroptev polní a další druhy.

Na webu

Webová stránka Game and Wildlife Conservation Trust má mnohem více informací o koroptvích a dalších druzích.

Můžete se připojit k národnímu Perdixnetu ve vaší zemi

Podívejte se na návrhy na ochranu přírody prostřednictvím mnoha venkovských aktivit.

Tato stránka je vytvořena Mezinárodní Asociací pro Sokolnictví a Ochranu Dravců (IAFCBP), s podporou Mezinárodní Unie pro Ochranu přírody (IUCN) a Game and Wildlife Conservation Trust.