A foglyok ragadozói

Holló, róka, vaddisznó és egerészölyv (Fotó: shutterstock.com)
Holló, róka, vaddisznó és egerészölyv (Fotó: shutterstock.com)

A szürke fogoly teljes életciklusán át érzékeny a ragadozók okozta veszélyekre. A költéskor az éppen őrizetlen tojások könnyen varjúfélék, patkányok, sünök, menyétfélék, macskák vagy vaddisznók áldozatául eshetnek. A tojásokat és a rajtuk kotló tojókat a nagyobb ragadozók, pl. rókák és borzok is veszélyeztetik. A kikelést követően a csibék szintén zsákmányai lehetnek az előbb említett ragadozóknak. A felnevelt fiatalokra és a kifejlett madarakra rókák, menyétfélék, sólymok, héják és ölyvek vadásznak.

A szürke fogoly fészkek több, mint 50%-a eshet ragadozók áldozatául, de ez az arány csak 15% ott, ahol a ragadozók kisebb számban fordulnak elő. Évente a kifejlett madarak 45-65%-a pusztul el (a vadászatot nem számolva), legtöbbjük ragadozók miatt. Azt, hogy a foglyok létszámát a ragadozók szabályozzák, egy angliai kísérlet során táji léptékben is bizonyították. A kezelés során legális eszközökkel csökkentették a gyakori ragadozókat. Három éven keresztül a szaporodást követően 3.5-szer nagyobbb volt állomány, míg a tavaszi szaporodási időszakban 2.5-szer volt nagyobb a foglyok sűrűsége ott, ahonnan a ragadozókat eltávolították. Franciaországban egy nagy léptékű ökológiai vizsgálat azt igazolta, hogy a szürke foglyok tavaszi sűrűsége és a populáció növekedési aránya negatív korrelációt mutattak a rétihéja populáció nagyságával. Lengyelországban egy 14 évet átfogó kutatás azt a következtetést vonta le, hogy a fészkelési siker csökkenése és a kifejlett foglyok romló túlélése egyaránt a fészkeket és a fészkeken ülő tojókat károsító ragadozók növekedésével, elsősorban a rókák számának emelkedésével magyarázható.

A ragadozók hatásainak kivédése

A hóban is könnyen észrevehető fogolycsapat (Fotó: Buner)
A hóban is könnyen észrevehető fogolycsapat (Fotó: Buner)

A foglyok ragadozók elleni védelmét szolgálja a környezetbe illeszkedő színű tollazatuk, éberségük (különösen a szaporodái időszakon kívül, amikor családi csoportokban élnek), valamint a környezetükben található növényzet által nyújtott búvóhelyek. Ez utóbbi a modern mezőgazdasági területeken különösen a betakarítás után lehet veszélyes, mivel kevés búvóhelynek jó rész marad meg, valamint hóborítás esetén. Ezért tehát a fogolyállomány kezelésének alapvető feltétele, hogy egész évben biztosítsuk a nekik megfelelő búvóhelyeket. A búvóhelynek elég nyíltnak kell lennie, hogy a foglyok hozzáférhessenek és könnyen mozoghassanak benne, ugyanakkor védelmet is biztosítaniuk kell a földi és légi ragadozókkal szemben. Állhat a durva növényzeti részekből, amely sövények mellett fut, lehet állandó növényi borítás, tudatosan vetett növények (mint a kelkáposzta), de lehet akár a télre fennmaradt tarló is. Távol kell azonban lenniük az olyan fáktól és erdős foltoktól, amelyek odavonzzák a ragadozókat, vagy amik elzárják a foglyokat táplálkozó területeiktől.

A ragadozók kezelése

Amennyiben a ragadozók sűrűsége alacsony, a velük való találkozás akár öröm is lehet, anélkül, hogy különösebb veszélyt jelentenének a foglyokra (kivéve ha ez a helyreállítás kezdeti szakaszában történik, amikor minden veszteség jelentős). Ha a ragadozók száma mérsékelt, a jelentőségük a helyreállítási folyamat célkitűzésein múlik. Ha a cél az, hogy néha lássunk foglyokat, vagy kisebb számban solymászatra használjuk fel őket (mely esetében már egy fogás is sikeres napnak mondható), akkor nem mondható jelentős kárnak, ha az éves szaporulat egy része a ragadozóké lesz. Ha azonban az élőhely fenntartás és a téli etetés fő célja az, hogy a foglyokra kellő számban lehessen vadászni, akkor még kis számú ragadozó is jelentős gond lehet. Ha a ragadozók száma nagy, az élőhely fenntartása önmagában nem is elég a foglyok fennmaradásához és így közönséges ragadozók csökkentésére van szükség.

A ragadozók szabályozására engedélyezett módszerek Európában országról országra változnak. Az egyes ragadozók eltávolítása jelentős időráfordítást és munkabért is igényel. A ragadozók kezelésének szociális vonatkozásai, a foglalkoztatás, valamint a kezelés más fajok számára kedvező hatásai, szintén országonként változóak.

A weben

A magyar nyelvű Perdix oldal ismereteket nyújt arról, hogyan lehet csökkenteni a ragadozók hatásait a szürke fogoly érdekében