Om

Projektets oprindelse

Klik på billedet og få et større billede af de 23 sprog sider (brug piltast ← for at komme retur til siden)
Klik på billedet og få et større billede af de 23 sprog sider (brug piltast ← for at komme retur til siden)

Igennem de sidste 20 år har grupper i IUCN (Union for Conservation of Nature) samarbejdet med andre organisationer om at bevare naturen på måder der går videre end beskyttelse af arter og områder. I 2002 førte en rapport fra Europarådet til gennemførelsen af to projekter for EU kommissionen. Det første af disse viste at jægere, fiskere, svampe og plantesamlere i fællesskab bidrager med ligeså store private summer som tilskuddene fra EU´s almindelige landbrugsstøtteordning.

Et andet projekt viste værdien af landmænd, skovejeres, lokalsamfund og andres lodsejeres naturbeskyttelse og hjalp til at overbevise EU kommissionen om at gøre naturbevarelse til et vigtigt mål i 2020. Lanceringen af af den første hjemmeside på 23 sprog , der viste hvordan en bred spektre af friluftsaktiviteter kunne bidrage, bragte IUCN sammen med GWCT (Game and Wildlife Conservation Trust) i England og med det voksende Wildlife Estates initiativ grundlagt af ELO (European Landowners Organisation)

Vores begrundelser

Falkonerer genskabte betanden af den trærugende vandrefalk
Falkonerer genskabte betanden af den trærugende vandrefalk

En anden gruppe som i mange år har samarbejdet med IUCN er The International Association for Falconry and Conservation of Birds of Prey (IAF). Falkonerer var i 1970érne pionererne i udviklingen af teknikker der kunne genskabe rovfuglebestande efter forgiftning med pesticider. IAF har demonstreret kulturel og naturbevaringsmæssig værdi og har derved opnået anerkendelse fra UNESCO. IAF medlemmer i 80 lande danner idag det største frivillige netværk af klubber der bruger naturen som en bæredygtig ressource.

IAF og IUCN samarbejder også med BirdLife International og The Convention of Concervation of Migratory Species (CMS) omkring en mangesproget portal for lokal befolkninger i de asiatiske lande for at bevare Saker falken. Dette arbejde førte til at endnu en tanke opstod" Hvad med en portal som kunne formidle viden om hvordan man genskaber en rig natur i hele Europa?Ville det hjælpe lokalsamfund rundt omkring i Europa med at forbedre deres lokalområder og få noget tilbage" Lad os se !

Hjælp os

Spred venligst budskabet om dette initiativ som er tiltænkt enhver som ønsker ikke bare agerhønen, men også vilde blomster, sommerfugle og bier tilbage i naturen. For at genskabe mangfoldigheden over hele Europa er det nedvendigt at vi alle bevare levende hegn, grøftekanter og markhjørner. Husk at selv havearealer kan gavne naturen.

Det kan lykkes!

Målinger 2004 til 2010 for agerhønsepar i områder forvaltet for bevarelse af agerhøns (cirkler) versus kontrolgruppe (trekant)
Målinger 2004 til 2010 for agerhønsepar i områder forvaltet for bevarelse af agerhøns (cirkler) versus kontrolgruppe (trekant)
 

Diagrammet viser bevarelse af vilde agerhøns på en ejendom i Sussex ved forvaltning baseret på GWCT undersøgelser. Et mangeårigt fald i bestanden blev fuldstændig vendt til fremgang, imens antallet på nærliggende kontrolareal vedblev med at være lavt.

 

For at få kendskab til hvad du selv kan gøre bør du kigge på dette site vedrørende plejetiltag og andre arters indvirkning på agerhønsebestanden.

På web`en

Hjemmesiden for Game and Wildlife Conservation Trust har megen brugbar information om agerhøns og andre arter.

Du kan deltage ved at kontakte det lokale agerhønenetværk i dit land.

Tag et kig på ideer til bevarelse af natur gennem friluftaktiviteter.

Denne side er styret af den Internationale Sammenslutning for Falkoneri og Bevarelse af Rovfugle (IAF), støttet af den Internationale Union for Bevarelse af Natur (IUCN), og Fonden for Bevarelse af Vildt og Dyreliv (Game and Wildlife Conservation Trust).