Varovanje in ohranjanje narave

Cilj

Želeli bi, da vas to "mreženje" inspirira oziroma navdihne pri pomoči v ohranjanju in varovanju narave in načinu kako to storiti. Da bi dosegli ta cilj ustvarjamo sodelovanje z vladami, ki želijo pomagati pri ohranjanju in varovanju okolja in to delo ne prepuščajo naključju. Želimo podpreti projekte, ki izkoriščajo zemljišča na način ohranjanja in kontrole njegove uporabe. Želimo nadgraditi trud prostovoljcev in ljudi, ki živijo v skladu z naravo, da bi doprinesli k zaščiti naravnih virov. Naša etika temelji na poglavjih iz Bernske konvencije, ki podpira aktivnosti za bogatenje narave. Mi podpiramo uživanje v naravi na vse mogoče načine zradi reka "kar se vloži to tudi ostane".

Naš pristop

Obcestni robovi so lahko bogati z travniškim cvetjem in insekti.
Obcestni robovi so lahko bogati z travniškim cvetjem in insekti.

Izguba naravnih stanišč se je dogajala postopoma. Z izplačevanjem subvencij vlad za namen proizvodnje hrane so se krčile žive meje z namenom, da so polja postajala vse večja in s tem vpliv mehanizacije. Izginjala je neobdelana zemlja okoli mest in kmetij. Biocidi so uničili rastline in živali na kmetijah. Obraščeni robovi ob cestah pa so bili ukinjeni zaradi boljše vidljivosti v prometu.

Stremimo k podpiranju projektov, ki temeljijo na ohranjanju in obnovi različnih vrst travniškega cvetja, katera so nujno potrebna za preživetje določenih vrst živali. Številne od teh vrst je užitek opazovati in fotografirati in so tudi koristne za proizvodnjo medu.Naša ključna vrsta v projektu je poljska jerebica. Razlog ni samo v uživanju opazovanja poljske jerebice ampak ker predstavlja izziv v načinu gospodarjenja in je hkrati odlična za prehranjevanje ljudi v primeru, da številčnost populacije to dopušča in jo je dovoljeno loviti. Dandanes je o biologiji poljske jerebice mnogo znanega in sicer kakšen je vpliv modernega poljedeljstva na njen obstoj in kako povečati njeno številčnost tam, kjer se je le-ta zmanjšala.

Jerebica je bila nekoč v Evropi zelo številčna a je zaradi sprememb v poljedeljstvu v izginjanju. Moderna poljedejska mehanizacija ne omogoča, da se pusti del žitaric na stanišču po žetvi. Velike količine pesticidov s katerimi se obdelujejo takšna polja so povzročila izginotje nekaterih krovnih vrst, katere so bile ključne za prehrano jerebic med zimo, medtem ko so med letom zaradi izginotja le-teh pomanjkanje žuželk ključnih za preživetje mladih jerebic. Dodatno povečanje uporabe insekticidov je povzročilo tudi upad žuželk nujnih za prehrano kepčkov. Ostale spremembe v poljedeljstvu so prav tako pripomogle, da se je povečal oritisk predatorjev, ki so orientirani na majhna področja, ki so še ugodna za preživetje jerebic.

Robovi oranj se lahko gospodarijo na način, da omogočajo življenjski prostor predatorskim vrstam žuželk, ki se hranijo z vrstami žuželk, katere uničujejo trose in tako zmanjšujejo stroške za nakup sredstev za upravljanje s takimi škodljivimi vrstami. Parki, vrtovi in zaraščeni robovi ob prometnih cestah lahko prav tako služijo kot življenjski prostor za tako pomembne vrste žželk. Vprašanje, ki se nam zastavlja je, ali lahko vi osebno gospodarite s tako neobdelanimi površinami, da bi se s takšnim trajnostnim gospodarjenjem vrnile vrste traviškega cvetja, netopirji, čebele in celo jerebice.

za enega skupnost, za mnoge skupnosti

Skupnost sokolarjev je razširjena po celem svetu. Sokolarji so že stoletja uživali v lovu na polsko jerebico. Vendar so tudi začeli z obnovo populacij posameznih vrst ptic ujed pred več kot 50 leti. Mi sodelujemo skupaj z Game and Wildlife Conservation Trust ter lastniki privatnih zemljišč širom Evrope. Tako smo tudi povezani z stotinami drugih organizacij, ki jih predstavlja International Union for Conservation of Nature (IUCN). Namen te spletne strani je nuditi pomoč lokalni skupnosti in lastnikom ter uporabnikom zemljišč. Zaradi tega je ta spletna stran v vašem jeziku, za vašo lokalno skupnost povezano z drugimi podobnimi spletnimi stranmi v tvoji državi. Če želiš ustanoviti skupino, ki bi obnavljala divjad in stanišča na tvojem področju uporabi hiperpovezavo spodaj da bi vzpostavili kontakt.

Na spletni strani

Prav tako lahko klikneš na logotipe spodaj in spoznaš veš o organizacijah, ki podpirajo Perdixnet.

Uporabite kontakt na naši strani in stran, da nas obvestite v kolikor ste zainteresirani pri pomoči za prevod ali pri formiranju skupine.

Razumite, da je naša etika iz poglavja Bernske konvencije razvit od European Sustainable Use Group.